خواهشمند است به هنگام پرداخت به قوانين ذيل توجه فرماييد
1 مبلغ وارد شده به ريال مي باشد
2 در صورت دارا بودن شماره آگهي - آنرا وارد کنيد
3 در صورت ناموفق بودن تراکنش لازم به تماس با وب سايت نيست - مبلغ به طور خودکار عودت مي شود
4 سعي کنيد مشخصات را کامل پر کنيد
5 بعد از اتمام فاکتور را ذخيره کنيد
از اينکه سايت پزشکي را براي آگهي‌هاي خود انتخاب کرده‌ايد، متشکريم

تعرفه آگهي هاي ويژه